همانگونه که مستحضرید دوره های مجازی از جمله شیوه های آموزش می باشد که در آن نیازی به حضور فیزیکی فراگیران بصورت مکرر نیست اما این موضوع منجر می شود تا فراگیران تعهد کمتری به حضور در این دوره ها داشته که نهایتا اثر بخشی پایین دوره ها را به همراه خواهد داشت. لذا این شرکت برای رفع این نقیصه به ویژه در حوزه های عملی هتل (بخش خانه داری و میزبانی) شیوه ای منحصر بفرد را اتخاذ نموده است.

در این شیوه کارکنان بصورت گروهی در یک روز با حفظ پروتکل های بهداشتی از سوی هتل، مباحث آنلاین را از طریق صفحه نمایش بزرگ مشاهده نموده و استاد مربوطه بصورت عملی فرایند ها را توسط یکی از کارکنان هتل اجرا می نماید و مواردی که نیاز به اصلاح دارد را اصلاح نموده و همزمان امکان پرسش و پاسخ توسط فراگیران وجود خواهد داشت. سرفصل فرایندهای اجرایی به شرح ذیل می باشد:

ردیف
عنــوان
شـــرح فـراینـد
تـوضیحـــات
1
خانه داری
اجرای فرایند کامل خانه داری توسط یکی از خانه داران هتل و اصلاح فعالیت های وی توسط استاد مربوطه از بدو ورود به اتاق میهمان، اصول نظافت اتاق و سرویس بهداشتی، چیدمان وسایل، آنکادر کردن تخت و ... تا آماده سازی کل اتاق.

امکان پرسش و پاسخ صوتی نوشتاری توسط فراگیران دوره وجود خواهد داشت.
2
میزبانی
اجرای فرایند کامل میزبانی توسط کی یاز میزبان ها و اصلاح فعالیت های وی توسط استاد مربوطه از ورود میهمان به رستوران تا شویه های حمل ظروف، شیوه های سرو غذا، پیشنهاد منو، چیدمان میز و....