متصدی امور دفتری، مسئول رسیدگی به تمامی امور دفتری و اداری شرکت یا سازمان می‌باشد که طیف وظایفی از پاسخ‌گویی به درخواست‌های مراجعه کنندگان تا پیگیری و مکاتبات اداری و هماهنگی‌های لازم برای فعالیت‌های اجرایی را عهده‌دار است. فراگیران این رشته به طور کلی به عنوان رابط میان مدیران، معاونین و سایر کارکنان یک سازمان با یکدیگر از یک سو و مراجعه کنندگان از سوی دیگر، عمل می‌کنند. این افراد همچنین با به کارگیری مهارت‌های کسب شده می‌توانند در شناسایی و دستیابی به اهداف سازمان، حل مسئله و تصمیم‌گیری، تحول نظام اداری و تقلیل بوروکراسی به کمک مدیران آمده و نقش مؤثری ایفا کنند.


ــــــــــــــ مشاغل قابل احراز ــــــــــــــ

  • مسئول دفتر (شرکتها، سازمانها، آموزشگاه‌ها، ادارات و...)
  • مسئول بایگانی و دبیرخانه
  • کاردان امور دفتری

ــــــــــــــ تعداد واحدها ــــــــــــــ

تعداد واحد مصوب برای دانشجویان 74 واحد می باشد.

دروس عمومی
۱۳ واحد
دروس اصلی
۲۰ واحد
دروس تخصصی
۲۲ واحد
دروس پایه
۶ واحد
مهارت مشترک
۸ واحد
دروس کار در محیط
۵ واحد

برای مشاهده این رشته در شبکه‌های اجتماعی کلیک کنید: