به گزارش روابط عمومی شرکت آموزش گردشگران بنیاد، سومین جلسه دوره امکان سنجی طرح‌های سرمایه‌گذاری (با استفاده از نرم افزار کامفار) در محل شرکت آموزش به صورت کارگاهی برگزار گردید. دانش‌پذیران این دوره که مدیران مالی و برنامه‌ریزی شرکت‌های تابعه هلدینگ سیاحتی و مراکز تفریحی هستند، پس از گذراندن مباحث تئوریک، طی جلسه امروز یکشنبه، 15 مردادماه کار با نرم افزار کامفار را به صورت عملی آغاز کردند.