تقاطع یادگار امام و چمران - جنب هتل اوین - مجموعه سبز
info@gbonyad.ir
0212720
تماس با ما

مشاوره کسب و کار

مشاوره کسب و کار گردشگری

  • بررسی، شناسایی  و عارضه یابی
  • تدوین SWOT
  • مطالعات امکان سنجی
  • تعیین اولویت های بهبود
  • تدوین انواع طرح های کسب و کار 
  • طرح بازاریابی
  • طرح توانمند سازی و اصلاح فرایندها
  • توانمند سازی نیروی  انسانی
  • برنامه عملیاتی
  • پیشنهاد پروژه ها