تهران، تقاطع بزرگراه یادگار امام و چمران - جنب هتل اوین
info@gbonyad.ir
02122344517
تماس ۲۴ ساعته

مشاوره کسب و کار

مشاوره کسب و کار گردشگری

  • بررسی، شناسایی  و عارضه یابی
  • تدوین SWOT
  • مطالعات امکان سنجی
  • تعیین اولویت های بهبود
  • تدوین انواع طرح های کسب و کار
  • طرح بازاریابی
  • طرح توانمند سازی و اصلاح فرایندها
  • توانمند سازی نیروی  انسانی
  • برنامه عملیاتی
  • پیشنهاد پروژه ها