تهران، تقاطع بزرگراه یادگار امام و چمران - جنب هتل اوین
info@gbonyad.ir
02122344517
تماس ۲۴ ساعته

مدیر کل

تبریک انتصاب مدیر کل هتل آزادی توسط مدیران شرکت آموزش

/post-33

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت آموزش، مطالعات و مشاوره سیاحتی گردشگران بنیاد، با حضور در دفتر مدیر کل جدید هتل بین المللی آزادی انتصاب ایشان در این جایگاه را تبریک گفتند.


جلسه مشترک مدیران شرکت آموزش و مجموعه جماران

/post-32

به منظور افزایش سطح همکاری جلسه ای با حضور مدیر کل مجموعه جماران و مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره شرکت آموزش برگزار شد.