دانشجویان گرامی برای ثبت نام در دوره آموزشی #تفکر_نقادانه می توانید به خانم #نوری مراجعه کنید و یا به ای دی   @unigardeshgari307  پیام دهید.