تهران، تقاطع بزرگراه یادگار امام و چمران - جنب هتل اوین
info@gbonyad.ir
02122344517
تماس ۲۴ ساعته

منابع انسانی
شروع بکار کانون ارزیابی شرکت آموزش

/post-38

اولین دوره کانون ارزیابی شرکت آموزش در راستای سنجش شایستگی های کارکنان این شرکت، با هدف توسعه، ارتقا و انتصاب از طریق ارزیابی مهارتهای عمومی آنها در روز پنجشنبه، مورخ دوم بهمن ماه 99  آغاز بکار نمود.


برگزاری اولین دوره کانون ارزیابی

/post-36

اولین دوره کانون ارزیابی شرکت آموزش، در روز 5شنبه مورخ دوم بهمن ماه 1399 برگزار خواهد شد. این دوره با هدف ارزیابی مهارت های عمومی منابع انسانی ، با استفاده از مجموعه ابزار های شبیه سازی شده از فعالیت ها و وظایف ، جهت سنجش شایستگی های شغلی مدیریتی و توسعه عملکرد و ارتقای کارشناسان برقرار می شود.