تهران، تقاطع بزرگراه یادگار امام و چمران - جنب هتل اوین
info@gbonyad.ir
02122344517
تماس ۲۴ ساعته

آکادمی

مدیریت کسب و کار براساس استاندارد BABOK-V3

/post-24

"مدیریت کسب و کار براساس استاندارد BABOK-V3" هدف برگزاری این کارگاه ایجاد نگرش جامع به موضوع کسب و کار به کمک استاندارد BABOK و آشنایی با مشکلات و اشتباهات رایج در مدیریت کسب و کار، همراه با نمونه‌های عملی و کاربردی می‌باشد.