رشته کارشناسی ناپیوسته حرفه‌ای مدیریت کسب و کار مجموعه‌ای از قابلیت‌هایی است که فرد را برای تأمین و ارتقای مهارت نیروی انسانی مورد نیاز برای بخشهای مختلف اقتصاد و مدیریت واحدهای کسب و کار تربیت می‌کند. تحلیل مسائل و ارائه راهکارهای قابل اجرا برای انواع واحدهای تولیدی و خدماتی، سیستمهای اطلاعات مدیریت (MIS)، مباحث رفتار سازمانی و مدیریت مؤثر منابع انسانی و در نهایت برنامه‌ریزی و مدیریت استراتژیک گوشه‌ای از موضوعات مورد بحث در مدیریت کسب و کار هستند.


ــــــــــــــ مشاغل قابل احراز ــــــــــــــ

  • کارشناسی
  • مدیر کسب وکار 
  • مدیر اجرایی 
  • مدیر برند
  • مشاور بازاریابی خدمات 
  • مدیر پژوهش وتوسعه بازار

ــــــــــــــ تعداد واحدهاــــــــــــــ

رشته «کارشناسی» مدیریت کسب و کار

تعداد واحدها برای دانشجویانی با مدرک کاردانی مرتبط 70 واحد و دانشجویانی با مدرک غیرمرتبط 76 واحد می‌باشد.

دروس عمومی
۹ واحد
دروس اصلی
۱۴ واحد
دروس تخصصی
۲۵ واحد
دروس پایه
۷ واحد
مهارت مشترک
۶ واحد
دروس کار در محیط
۵ واحد
دروس اختیاری
 ۴ واحد

برای مشاهده این رشته در شبکه‌های اجتماعی کلیک کنید:

اینستاگرام