منابع انسانی مهم‌ترین سرمایه هر سازمانی به شمار می‌رود و تحول یا تحقق اهداف سازمان‌ها بر محور همین سرمایه انسانی می‌چرخد. رشته مدیریت امور اداری و منابع انسانی، در جهت توانمندسازی افراد برای احراز مشاغل سطوح میانی مدیریت، طراحی شده است تا به واسطه آن، برنامه‌ریزی در زمینه آموزش و استفاده بهینه از نیروی انسانی محقق شود. انجام طرح تعدیل، انتصابات و ترفیعات، بررسی سمت کارکنان جدید، آموزش کارکنان، بررسی انواع ارتقا و تأمین نیروهای انسانی کارآمد از طریق استخدام، انتقال و تعيين مأموریت‌های داخلی سازمان، همگی از وظایف این افراد به شمار می‌آید و نیازمند آشنایی با سیستم‌های اداری و نرم افزاری مرتبط در این حوزه‌هاست.


ــــــــــــــ مشاغل قابل احراز ــــــــــــــ

  • مدیریت منابع انسانی
  • سرپرست منابع انسانی
  • کارشناس منابع انسانی
  • رؤسای دفاتر
  • مدیران بخشهای اداری سازمان (بایگانی، دبیرخانه، کارگزینی و... ) 
  • مدیران میانی سایر بخشهای سازمان

برای مشاهده این رشته در شبکه‌های اجتماعی کلیک کنید: