بهره‌مندی از اطلاعات جامع، مؤثر و طبقه‌بندی شده منجر به تصمیم‌گیری عقلایی در هر حوزه موضوعی می‌شود. رشته حسابداری امور مالی، به مثابه یک سیستم عمل نموده و فرآیند جمع‌آوری، طبقه‌بندی، ثبت و استخراج اطلاعات مؤثر در حوزه مسائل مالی را آموزش می‌دهد. خروجی این سیستم، به مدیران، سرمایه‌گذاران، اعتبار دهندگان و سایر ذینفعان کمک می‌کند تا در رابطه با تجارت و کسب و کار خود، تصمیم عقلایی و بهینه اتخاذ کنند. 


ــــــــــــــ مشاغل قابل احراز ــــــــــــــ

  • کارشناسی حسابداری 
  • کارشناس  مسئول دایره حسابداری 
  • کارشناس  مسئول هزینه‌ها و وصول درآمدها 
  • حسابدار شرکت هلدینگ 
  • حسابداری شرکت تلفیقی
  • حسابداری مؤسسات بانکی و بیمه‌ای

ــــــــــــــ تعداد واحدها ــــــــــــــ

تعداد واحدها برای دانشجویانی با مدرک کاردانی مرتبط ۷۰ واحد و دانشجویانی با مدرک غیرمرتبط ۷۶ واحد می‌باشد.

دروس عمومی
۹ واحد
دروس اصلی
۱۸ واحد
دروس تخصصی
۲۴ واحد
دروس پایه
۸ واحد
مهارت مشترک
۶ واحد
دروس کار در محیط
۵ واحد

برای مشاهده این رشته در شبکه‌های اجتماعی کلیک کنید: