مؤسسه‌ توسعه آموزشی پژوهشی سینا  از سال 1388 طی فرایند خصوصی سازی به بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی منتقل گردیده و تا پاییز 1400، از مجموعه‌ شرکت‌های هلدینگ تحقیق و توسعه دانشمند بود. در دیماه سال 1400  در پی ایفاد ماموریت های تخصصی به سازمانهای ذیربط بنیاد مستضعفان و تحقق اهداف چابک‌سازی و کوچک‌سازی و افزایش بهره‌وری ساختار سازمانی، کلیه خدمات به شركت آموزش،مطالعات و مشاورسیاحتی گردشگران بنیاد، ذیل هلدینگ سیاحتی و مراکز تفریحی همان نهاد، واگذار گردید.

لوگو موسسه آموزشی پژوهشی سینالوگو شرکت آموزش گردشگران

بدین وسیله به اطلاع کلیه باردیدکنندگان محترم وبسیات مؤسسه سینا میرساند که چنانچه مایل به پیگیری گواهینامه‌های آموزشی خود تا زمستان 1400 هستید منوی مربوطه در این سایت را انتخاب نموده و از خدمات مورد نظر استفاده کنید. در غیر اینصورت  ازین پس  کلیه خدمات توسط مؤسسه آموزش، مطالعات و مشاوره سیاحتی گردشگران بنیاد، ارائه می‌شود.

بیانیه مشترک روابط عمومی‌های مؤسسه توسعه آموزشی پژوهشی سینا و مؤسسه آموزش، مطالعات و مشاوره سیاحتی گردشگران بنیاد