تهران، تقاطع بزرگراه یادگار امام و چمران - جنب هتل اوین
info@gbonyad.ir
02122344517
تماس ۲۴ ساعته

پروتکل

برگزاری دوره آموزشی پروتکل های تشریفات

/post-120

اولین جلسه دوره آموزشی پروتکل های تشریفات مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ در محل سالن جلسات شرکت آموزش گردشگران بنیاد برگزار گردید.