تهران، تقاطع بزرگراه یادگار امام و چمران - جنب هتل اوین
info@gbonyad.ir
02122344517
تماس ۲۴ ساعته

توسعه

شروع بکار کانون ارزیابی شرکت آموزش

/post-38

اولین دوره کانون ارزیابی شرکت آموزش در راستای سنجش شایستگی های کارکنان این شرکت، با هدف توسعه، ارتقا و انتصاب از طریق ارزیابی مهارتهای عمومی آنها در روز پنجشنبه، مورخ دوم بهمن ماه 99  آغاز بکار نمود.