تقاطع یادگار امام و چمران - جنب هتل اوین - مجموعه سبز
info@gbonyad.ir
0212720
تماس با ما

MPT

مدیریت کسب و کار براساس استاندارد BABOK-V3

/post-24

"مدیریت کسب و کار براساس استاندارد BABOK-V3" هدف برگزاری این کارگاه ایجاد نگرش جامع به موضوع کسب و کار به کمک استاندارد BABOK و آشنایی با مشکلات و اشتباهات رایج در مدیریت کسب و کار، همراه با نمونه‌های عملی و کاربردی می‌باشد.