تقاطع یادگار امام و چمران - جنب هتل اوین - مجموعه سبز
info@gbonyad.ir
0212720
تماس با ما

دانشگاه جامع علمی کاربردی

تمدید مهلت ثبت نام در دانشگاه علمی کاربردی سینا (گردشگران بنیاد) در مقاطع کاردانی و کارشناسی تا 1 دیماه

/post-81

تمدید مهلت ثبت نام در دانشگاه علمی کاربردی سینا (گردشگران بنیاد) در مقاطع کاردانی و کارشناسی تا 1 دیماه