تهران، تقاطع بزرگراه یادگار امام و چمران - جنب هتل اوین
info@gbonyad.ir
02122344517
تماس ۲۴ ساعته

ثبت نام

تمدید مهلت ثبت نام در دانشگاه علمی کاربردی سینا (گردشگران بنیاد) در مقاطع کاردانی و کارشناسی تا 1 دیماه

/post-81

تمدید مهلت ثبت نام در دانشگاه علمی کاربردی سینا (گردشگران بنیاد) در مقاطع کاردانی و کارشناسی تا 1 دیماه