تهران، تقاطع بزرگراه یادگار امام و چمران - جنب هتل اوین
info@gbonyad.ir
02122344517
تماس ۲۴ ساعته

مهندس جواد تاجیک

جلسه مشترک مدیران شرکت آموزش و مجموعه جماران

/post-32

به منظور افزایش سطح همکاری جلسه ای با حضور مدیر کل مجموعه جماران و مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره شرکت آموزش برگزار شد.