تقاطع یادگار امام و چمران - جنب هتل اوین - مجموعه سبز
info@gbonyad.ir
0212720
تماس با ما

مجموعه پارسیان جماران

جلسه مشترک مدیران شرکت آموزش و مجموعه جماران

/post-32

به منظور افزایش سطح همکاری جلسه ای با حضور مدیر کل مجموعه جماران و مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره شرکت آموزش برگزار شد.