تقاطع یادگار امام و چمران - جنب هتل اوین - مجموعه سبز
info@gbonyad.ir
0212720
تماس با ما

عملکرد

شروع بکار کانون ارزیابی شرکت آموزش

/post-38

اولین دوره کانون ارزیابی شرکت آموزش در راستای سنجش شایستگی های کارکنان این شرکت، با هدف توسعه، ارتقا و انتصاب از طریق ارزیابی مهارتهای عمومی آنها در روز پنجشنبه، مورخ دوم بهمن ماه 99  آغاز بکار نمود.